Informacion nr.2
18/05/2017
 “Forcimi i kapaciteteve te Komisionit te Mbrojtjes se Konsumatorit dhe Sekretariatit te tij Teknik” eshte nje Projekt i Binjakezimit i BE-se. Projekti zbatohet nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtise dhe Sipermarrjes se Shqiperise, Ministrise se Drejtesise se Lituanise dhe Autoritetit te Mbrojtjes se te Drejtave te Konsumatorit ne Lituani.


Anketimi i biznesit eshte nje element kyç i projektit te binjakezimit i cili do te mundesoje vleresimin e politikave ekzistuese, identifikimin e problemeve dhe marrjen e masave per permiresimin e politikave konsumatore.

Klikoni ne linkun e meposhtem per te gjetur pyetesorin online te biznesit ne gjuhen shqipe. https://docs.google.com/forms/d/1EV56X0qEoY0mr0IcuSMiY4spTAIpxv_xou9kJjnshHM/viewform?edit_requested=true