Informacion nr. 11- 2016
15/09/2016
 Njoftim nga Bashkimi i Dhomave te Tregtise dhe Industrise se Shqiperise – UCCIAL per organizimin ne bashkepunim me zyren perfaqesuese te Invest Macedonia ne Tirane, te ekspozites "Macedonia Manufacturing Expo 2016", me date 15 shtator 2016, ne Shkup, Maqedoni.