IInformacion nr.3
05/09/2017
Informacion i ardhur nga Bashkimi i Dhomave te Tregtise dhe Industrise - Shqiperi  lidhur me:

·         inspektimin online te subjekteve, qe do te kryhet nga inspektoriatet shteterore/trupat e tjera inspektuese.

·         Konferencen e 9-te dhe Panarin “Sipermarrja dhe Komunikimi Shendetesor” qe do te organizohet nga kompania HARAMI SA ne Athine, ne datat 20-21 Janar 2018.

·         Panairin “Maket Izmir 2017” qe do te organizohet ne datat 4-7 Tetor 2017, ne Izmir te Turqise.

·          “Panairin e Trete te Bujqesise” qe do te organizohet ne datat 27 Shtator-1 Tetor 2017 ne Samsun te Turqise.

·         Aktivitetin nderkombetar Smarter Region - International Brokerage Event 2017” qe do te zhvillohet ne Ostrava te Republikes Çeke me date 5 Tetor 2017.